Pojištění odpovědnosti držitelele zbraně s připojištěním právní ochrany od D.A.S.

TOTO POJIŠTĚNÍ NENÍ POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU MYSLIVCE dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti
1 Specifikace pojištění
?
?
?
2 Základní údaje pojištěného (pojistníka) ?
3 Údaje pojistníka, pakliže není pojistník shodný s pojištěným
4 Uveďte adresu bydliště / trvalého pobytu
5 Korespondenční adresa (liší-li se od adresy trvalého pobytu)
?
6
Vaše cena: 0