Pojištění nemovitosti ONLINE

1
?
2
?
3 Na jakou částku chcete sjednat pojištění?
* Pojištění se vztahuje na škody způsobené povodní nebo záplavou v I. a II. povodňové zóně.
4 Možnosti připojištění
?
?
?
?
Pojistěná rizika Limity plnění
Kategorie A Kategorie B Kategorie C
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Škoda na věci 400 000 Kč 1 200 000 Kč 2 000 000 Kč
Finanční škoda 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Cena 412 Kč 588 Kč 705 Kč
Cena 546 Kč 780 Kč 936 Kč
5 Zvolte si variantu pojištění
  Nadstandard Standard
Požár, výbuch, úder blesku, vichřice, zemětřesení
Odcizení krádeží, odcizení loupeží
Zřícení letadla, elektronické a optické přístroje
Krupobití, tíha sněhu, zřícení, sesun lavin
Zřícení skal a zemin, sesuv půdy
Pád stromu, náraz vozidla
Voda z vodovodního zařízení
Hudební nástroje, věci zvláštní hodnoty
0 0
0 0
  Vybrat Vybrat
6
7
?
Vaše cena: 0