Pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti

pro nečleny ČMMJ

1 Zvolte si variantu pojištění
  ZÁKLAD ČR
?
ZÁKLAD EU
?
STANDARD
?
EXCLUSIVE
?
Pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti
(škoda na zdraví, škoda na hmotné věci, škoda finanční)
Pojištění úrazu při lovu zvěře
(za dobu nezbytného léčení, trvalé následky, smrt následkem úrazu)
Pojištění úrazu v běžném občanském životě
(za dobu nezbytného léčení, trvalé následky, smrt následkem úrazu)
Pojištění úrazu psa při lovu zvěře
(léčebné výlohy, úhyn)
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
(škoda na zdraví, škoda na hmotné věci, zvířeti, škoda finanční)
Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě
(škoda na zdraví, škoda na hmotné věci, zvířeti, finanční škoda)
360 Kč 500 Kč 1200 Kč 1700 Kč
  Vybrat Vybrat Vybrat Vybrat
2
3
?
Vaše cena: 0